Inschrijven

Vacature Dossiersamenvatters op gebied van asielaanvragen

Vluchtelingen in de Knel zoekt een

Asieldossier samenvatter

VrijwilligerswerkLangdurig

Functie omschrijving

Als dossier samenvatter verzamel je overzichtelijk relevante juridische en feitelijke informatie uit het cliëntdossier. Je zoekt proactief en creatief naar mogelijke valkuilen of sterke punten bij de voorbereiding van juridische procedure. Je verzamelt de benodigde aanvullende informatie of documenten door met advocaten, begeleiders en aanvragers schriftelijk of telefonisch te communiceren. Jouw samenvatting van de sociaaljuridische situatie en hulpvraag vormt de basis voor besluiten over het te volgen cliënttraject.
Een goede beheersing van de Nederlandse taal (in geschrift) is essentieel gezien de documentatie en verslaglegging.
Ook geschikt voor studenten om vanuit BPV uren in te vullen.

Benodigde vaardigheden

(Be)denken, Aanpakken/doen, Analyseren, Gegevens bijhouden, Samenwerken

Minimaal opleidingsniveau

WO, HBO

Doelgroep

Vluchtelingen/asielzoekers

Organisatienaam

Vluchtelingen in de Knel

Type

Vrijwilligersorganisatie

Doel

Vluchtelingen in de Knel is een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor de basisrechten van (afgewezen) vluchtelingen, vanuit de vaste overtuiging dat ieder mens bestaansrecht heeft. De doelstelling wordt bereikt mede door beïnvloeding van het overheidsbeleid met betrekking tot (afgewezen) vluchtelingen en hun rechten.

Kernactiviteiten

Met de beschikbare middelen zoveel mogelijk (afgewezen) vluchtelingen helpen om een duurzaam toekomstperspectief te realiseren en hun basisrechten te doen gelden. Wezenlijk hiervoor is het bijdragen aan de publieke bewustwording van de situatie van (afgewezen) vluchtelingen in Nederland.

Naam

Annelies van Zitteren

Telefoonnummers

0402569517